Vážení žadatelé, připomínáme rozhodné datum 31.7.2024 pro splnění podmínky první seče.
Od 22. července 2024 budou do Portálu AMS postupně nahrávána první vyhodnocení zemědělského obhospodařování, zachování zemědělské kultury a prvních sečí/pastvy. O načtení výsledků a přebarvení semaforu Vás budeme opět informovat.
Zobrazení není optimalizováno pro mobilní telefony.