Nejčastější dotazy

Systém AMS

Rozbalit nejčastější dotazy v okruhu Systém AMS (5).

Jaké jsou důvody zavedení monitoringu pomocí systému AMS?

Jedním z hlavních cílů, který si stanovila Evropská komise, je využití moderních technologií i v oblasti zemědělství. Praktickým příkladem je zavedení monitoringu pomocí systému AMS, který je efektivnější a flexibilnější. Současně se mění celkové smýšlení Evropské komise, jejímž záměrem je i nadále provádět kontroly a odhalovat pochybení, ale zároveň chce žadatele na chybu upozornit a umožnit mu nápravu bez jakékoliv penalizace. Nové motto je „prevence a komunikace“.

Co nového AMS pro žadatele znamená?

Díky AMS, který sleduje stav pozemků dálkově, se sníží počet časově náročných kontrol na místě, které většinou vyžadují spoluúčast žadatele na místě. Výsledky z AMS bude možné průběžně sledovat na Portálu farmáře SZIF na tzv. Scoreboardu. Zde budou v přehledové tabulce informace o stavu plnění monitorované podmínky (označené semaforem), o postupu administrace žádostí a o případných požadavcích na součinnost žadatele (např. pořízení geotagované fotografie). Scoreboard bude propojen s interaktivním mapovým oknem. Další novinkou je využití geotagovaných fotografií jako důkazního materiálu splnění podmínky. V praxi to znamená, že v mnoha případech, místo aby jel na pozemek pracovník SZIF, bude žadatel požádán, ať vyfotí svůj pozemek a fotografii zašle na SZIF. To vše mu umožní nová aplikace, která bude zdarma ke stažení.

Které podmínky lze monitorovat?

V současné době je ověřeno, že díky monitoringu lze zajistit identifikaci: zemědělské kultury, plodinových skupin, seče a sklizení plodiny. Dá se očekávat, že pokračujícím výzkumem a vývojem nových algoritmů se bude množina monitorovatelných podmínek rozrůstat.

Jak může SZIF ověřovat stav pozemků na dálku?

AMS je založen na vyhodnocení dat dálkového průzkumu Země, zejména dat z družic Sentinel 1 a 2. Pomocí těchto dat lze průběžně sledovat, zda proběhla požadovaná zemědělská aktivita. V případě, že budou výsledky nejednoznačné, poslouží pro vyhodnocení stavu geotagované fotografie zaslané do systému.

Kdy se od žadatele očekává aktivní zapojení?

V momentě, kdy žadatel na Portálu farmáře SZIF uvidí své pozemky označené žlutou nebo červenou barvou, má možnost začít komunikovat se SZIFem a doložit důkazy, že daná podmínka je na pozemku splněná. Nejčastěji se bude jednat o zaslání geotagované fotografie. Komunikace může být iniciována jak žadatelem, tak i ze strany SZIF. Aktivní zapojení zemědělce a vzájemná komunikace žadatele se SZIF je jedním ze základních principů úspěšného provádění monitoringu pomocí systému AMS.

Portál AMS

Rozbalit nejčastější dotazy v okruhu Portál AMS (3).

Nemohu se přihlásit

V případě, že se Vám nedaří přihlásit, kontaktujte Infolinku SZIF na telefonním čísle 222 871 871 (volba č. 2) nebo využijte e-mail info@szif.cz.

Co znamenají barvy na semaforu?

Barvy semaforu označují výsledek monitoringu pomocí systému AMS ke každému pozemku a konkrétní podmínce. Zelená barva označuje, že podmínka byla splněna. Žlutá barva značí, že družicová data neposkytují jednoznačné výsledky, takže nelze rozhodnout bez doplňujících informací. Je tedy nutné provést některou z následných aktivit pro ověření stavu pozemku (např. kontrola v terénu, geotagovaná fotografie). Červená barva říká, že podmínka nebyla na daném pozemku splněna.

V případě zobrazení červené barvy semaforu na svém scoreboardu nemá žadatel očekávat žádost o splnění úkolu v aplikaci GTFoto. V takovém případě může žadatel reagovat podáním dodatečného důkazu. Odkaz pro podání dodatečného důkazu bude aktivní v týdnu od 31.7.2023.


 

Jaké jsou doporučené požadavky na HW a SW pro práci v Portálu AMS?

Požadavky na HW

Požadavky na procesor:

Na portálu AMS nejsou žádné výpočetní funkcionality, požadavky na procesor proto nejsou definované. 

Rozlišení monitoru:

Doporučené minimálně 1280 x 1024  

Konektivita:

Portálové aplikace budou poskytovat služby uživatelům pomocí webového uživatelského rozhraní (webové technologie HTML5)

 

Požadavky na SW

Podporované operační systémy:

Portálové aplikace budou dostupné a funkční na počítačích s operačními systémy Windows, Mac OS, Linux a mobilních zařízeních s operačními systémy IOS a Android.

Podporované prohlížeče:

Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera a Samsung Internet v jejich aktuálních verzích s validní kontrolou W3C.